< scroll
idea
IDEA

„Poznawać, działać, dzielić się”-  to motto Fundacji Razem Pamoja. Wierzymy, że wspólne działanie, dzielenie się i poznawanie ludzi z różnych światów i o różnych doświadczeniach jest szansą prawdziwej zmiany społecznej. Zarówno nasze projekty artystyczne i edukacyjne poświęcone są rozwijaniu zdolności krytycznego myślenia i autorefleksji. Wierzymy w wyzwalającą moc filozofii jako dyscypliny najbardziej ogólnej i programowo pozbawionej założeń. Człowiek wykształcony filozoficznie jest równie krytyczny wobec świata, co wobec siebie, a to czyni go odpowiedzialnym obywatelem globu. Najważniejsze są dla nas sytuacje równościowe, dlatego staramy się w ten sam sposób angażować w nasze działania społeczności z Europy, Azji i Afryki. Uważamy, że nierówności społeczne, szczególnie te wynikające z pozycji zajmowanej na globalnym rynku, są reprodukowane zarówno na poziomie materialnym, jak i dyskursywnym. Nasze działania zakorzenione sa w konkretnym i żywym wydarzeniu spotkania ludzi z różnych części świata. Tylko pracując razem i ciągle konfrontując się z kreatywnością drugiego człowieka, uniknąć możemy egocentryzmu i stereotypów, w które na co dzień popadamy. Wierzymy w sprawczą moc sztuki i edukacji, jako narzędzi pozwalających zmieniać system i kapitalizm.


kontakt

Fundacja Razem Pamoja
Józefińska 31/2, 30-529 Kraków, Polska
bart.raba@gmail.com
+48 508 191 741

dane fundacji razem pamoja

Fundacja Razem Pamoja z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem 0000427673, posiadająca numery NIP 1132857442 i REGON 146231580.

numery kont:

1% - PL 50 2490 0005 0000 4600 5031 8858

PLN - PL 86 2490 0005 0000 4530 9321 1848

pomocnicze EURO - PL 89 2490 0005 0000 4600 6705 8707 (SWIFT: ALBPPLPW)

pomocnicze USD - PL 31 2490 0005 0000 4600 1784 3988 (SWIFT: ALBPPLPW)


Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie finansowe za 2015 r.
Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.
Statut Fundacji Razem Pamoja
Wprowadzenie do sprawozdania finansoweg Fundacji RazemPamoja 2016
Bilans Fundacji RazemPamoja 2016
Rachunek zysków i strat Fundacji RazemPamoja 2016
Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji RazemPamoja 2016
Fundacja Razem Pamoja - Sprawozdanie finansowe za 2017 r.
Fundacja Razem Pamoja - sprawozdanie merytoryczne za 2017r.
Sprawozdanie z działalności Fundacji RazemPamoja za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
Sprawozdanie finansowe Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie merytoryczne OPP Fundacji RazemPamoja za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe Fundacji RazemPamoja za 2020 r.

WSPARCIE FUNDACJI RAZEM PAMOJA

Środki można wpłacać poprzez:

PayPal — Płać wygodnie i bezpiecznie

Wsparcie fundacji jest możliwe dzięki wpłacie na konto z dopiskiem darowizna na cele statutowe lub dzięki powyższemu linkowi do Paypal.

numery kont:

1% - PL 50 2490 0005 0000 4600 5031 8858

PLN - PL 86 2490 0005 0000 4530 9321 1848

pomocnicze EURO - PL 89 2490 0005 0000 4600 6705 8707 (SWIFT: ALBPPLPW)

pomocnicze USD - PL 31 2490 0005 0000 4600 1784 3988 (SWIFT: ALBPPLPW)