OBOZY EDUKACYJNE
OBOZY EDUKACYJNE

Obozy edukacyjne organizowane przez Fundację Razem Pamoja, przeznaczone są dla stypendystów naszego funduszu stypendialnego. Pozwalają nam na bliższą współpracę i działanie z licealistami. Edukację w innym niż powszechny w kenijskich szkołach modelu edukacji. Są to obozy silnie nakierowane na doświadczenie uprawiania sztuki i rozwijania kreatywności.