SZTUKA

Działania Fundacji Razem Pamoja na polu sztuki odbywają się przede wszystkim w trzech powiązanych ze sobą przestrzeniach: Księgarni | Wystawie w Krakowie, Mathare Art Gallery w Nairobi i Sesama w Yogyakarcie. Ta transkontynentalna wymiana i współpraca między artystami, społecznikami, aktywistami i odbiorcami sztuki pozwala nam szukać nowych sposobów komunikacji między globalnym Południem i globalną Północą. Podczas wielu lat działań artystycznych, organizowania wystaw, projektów, aukcji sztuki udało nam się zbudować wokół Fundacji środowisko artystów. Zarówno tych mniej i bardziej znanych, amatorów i profesjonalistów którzy zgadzają się wchodzić w rolę „Artystów Filantropów”. Dzieląc się swoją twórczością nie tylko zabierają głos w istotnych dla nas problemach współczesności ale naginając powszechny model kapitalizmu, współfinansują i współtworzą artystyczne przedsięwzięcia. Niejednokrotnie projekty artystyczne odbywają się jednocześnie w dwóch odległych od siebie miejscach, bądź zaczynane są w jednym by kontynuować je w następnym. Działanie na styku kultur nie tylko jest deklaracją polityczną ale także rozbija monolityczne i egoistyczne myślenie o tożsamości własnych kultur, narodów, państw. Uważamy, za niezwykle ważne dawać ludziom w różnych szerokościach geograficznych tą samą możliwość odbioru i tworzenia sztuki. Wierzymy, że wspólne tworzenie zmienia nie tylko lokalne światy ale może zmienić całą rzeczywistość.