Anyway the Kite Goes (Za Latawcem)
Anyway the Kite Goes (Za Latawcem)

Anyway the Kite Goes (Za Latawcem) jest książką zrodzoną z naszych rozmów z licealistami z Nairobi. Tematy tekstów wynikały z naszych codziennych rozmów i wzajemnych obserwacji. Są zbiorem tych rzeczy, które w zetknięciu z rówieśnikami z innego środowiska najbardziej nas zainteresowały lub poruszyły. 
Dochód ze sprzedaży książki zostanie w całości przeznaczony na stypendia edukacyjne dla zdolnych uczniów z Mathare.
cena 120 zł

więcej na: https://www.facebook.com/Muzuri-made-in-Nairobi-196082491039340/